Ägare och brukare

Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en gårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används.

Informationen visas antingen post för post eller i tabellformat, det är bara att välja. Vid val av tabellformat kan data laddas ned som en excel-fil, ifall man vill arbeta vidare med den.


En viktig och nödvändig del av arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar är de systematiska genomgångar som görs av jordebok (JB), mantalslängd (Mtl), verken Sveriges Bebyggelse, Svenska Gods och Gårdar, Slott och Herresäten i Sverige, C L Grills Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket (1855-1858)  och Gustaf Elgenstiernas Svenska Adelns ättartavlor med flera verk med syfte att identifiera alla herrgårdar och ståndsgårdar som funnits i landet. Det är ett tidsödande arbete och som framgår av tabellen nedan återstår ännu mycket arbete. De senaste tre åren har jag fokuserat på att gå igenom Elgenstiernas ättartavlor, sida för sida, tabell för tabell, person för person. Informationen om vilka gårdar personerna har ägt, brukat eller innehaft framgår sällan, utan jag får lägga pussel med den information som finns utifrån födelseorter, giftermålsorter och dödsorter. Denna genomgång är nu avslutad.  Antalet poster Databasen Sveriges Herrgårdar uppgår till 85 000 vilket innebär ca 1 700 000 uppgifter totalt samt att här finns uppgifter om omkring 160 000 människor.

Landskap Det Medeltida Sverige
1523-1611
Almquist
(1960)
1611-1720

Almquist (1931-1976)

1860
Grill
1883
Rosenberg
1930
Åkerhielm
c:a1940
SvG&G
c:a1940
Sv.Beb
c:a1968
SoHiS
Antal
Herrg.
Antal
Ståndsg.

Skåne Ej med
 Ej med Ej med
 Klar  Klar Klar   Klar Klar 317 681
Blekinge Ej med
 Ej med Ej med
 Klar  Klar Klar   Klar Klar 32 100
Halland Ej med
 Ej med Ej med
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 82 162
Småland
 Klar Klar
 Klar  Klar Klar   Klar Klar 658 1183
Öland Saknas
 Klar Saknas
 Klar  Klar Klar   Klar Klar 11 37
Gotland Saknas
 Klar Saknas
 Klar  Klar Klar   Klar Klar 9 64
Bohuslän Ej med
 Ej med Ej med
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 46 247
Dalsland Saknas
 Klar Saknas
klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 55 136
Västergötland Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Klar Klar 600 1120
Östergötland
 Klar
Klar  Klar Klar   Klar Klar 435 668
Närke Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar   Klar Klar 106 202
Södermanland
 Klar Klar
Klar  Klar Klar   Klar Klar 484 415
Värmland
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar   Klar Klar 200 260
Västmanland Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 166 265
Uppland
Klar
Klar Klar Klar Klar Klar Klar 522 650
Dalarna Saknas
Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 53 176
Gästrikland
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 29 18
Hälsingland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 18 58
Härjedalen Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 0 4
Medelpad Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Klar Klar 10 34
Jämtland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 8 131
Ångermanland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 19 48
Västerbotten Saknas
Ej med Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 8 25
Norrbotten Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 10 24
Lappland Saknas
Ej med Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar 0 1