Länkar

Forskning
European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER):
Nordiskt Slotts- och herrgårdssymposium:
Dansk center för Herregårdsforskning:

Herrenhauszentrum-des-ostseeraums

Göran Ulvängs hemsida

   
Herrgårdar i Sverige
Statens Fastighetsverks hemsida  
Slottsguiden

Fideikommissariernas Intresseorganisation  

Värmlands bruk

Släkter i Sverige
Sveriges Släktforskarförbund 
Genealogiska föreningen
Svenska släktkalendern 
Svenska genealogiska samfundet
Svenska Heraldiska föreningen

Riddarhuset
Ointroducerad Adels förening

Adliga och ofrälse epitafier i kyrkor 


Herrgårdar i Europa

Danmark: 

Danskeherregarde.dk

Finland:

Databasen Herrgårdar, Svenska Litteratursällskapet i Finland

Östersjöområdet

Herrenhauszentrum-des-ostseeraums

Baltic manors

Tyskland

www.german-countryhouses.com

Holland: 

Nederlandse Kastelenstichting

Frankrike

Vieilles Maisons Francaise

Storbritannien: 

National Trust

English Heritage

HistoricHouses.orgHerrgårdsmuseer i Sverige


Dalarna

Ornässtugan, Dalarna: https://www.borlange.se/uppleva-och-gora/kultur/museer-gallerier-och-konst/ornasstugan , https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/dalarnas-lan-w/ornasstugan2/

Staberg, Dalarna: https://stabergsbarocktradgard.com/wordpress/ , http://www.tradgardaridalarna.se/?id=2&sida=7


Halland

Tjolöholm, Halland: https://www.tjoloholm.se/


Närke             

Olshammar, Närke:  https://www.olshammarsgarden.com/sv_index.html                         

Stjernsund, Närke:  http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/stjernsunds_slott


Skåne

Bosjökloster, Skåne: https://www.bosjokloster.se/           

Christinehof, Skåne: https://www.christinehofsekopark.se/christinehofs-slott/, https://www.christinehofslott.se/

Fredriksdal, Skåne: https://fredriksdal.se/  

Glimmingehus, Skåne: https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/

Hovdala, Skåne: http://www.hovdala.se/

Katrinetorp, Skåne: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Besoksmal/Katrinetorp/Katrinetorp-Landeri.html

Krapperup, Skåne: http://krapperup.se/

Skarhult, Skåne: http://skarhult.se/

Sofiero, Skåne:  https://sofiero.se/

Svaneholm, Skåne: https://svaneholmsslott.se/

Övedskloster, Skåne: https://www.ovedskloster.com/


Småland

Fredriksberg, Småland: http://herrgardskoket.se/              

Huseby, Småland: http://www.husebybruk.se/


Södermanland

Gripsholm, Södermanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/gripsholms-slott.html

Julita, Södermanland: https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard

Lagersberg, Södermanland: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/lagersbergs-sateri.html

Mälsåker, Södermanland: http://malsaker.nu/malardalen/                         

Nynäs, Södermanland: https://www.nynasslott.se/     

Svindersvik, Södermanland:  https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/svindersvik

Tullgarn, Södermanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/tullgarns-slott.html

Tyresö, Södermanland: https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/tyreso-slott

Årsta, Södermanland:  www.haninge.se/arstaslott , http://www.fredrikabremer.net/


Uppland

Bogesund, Uppland: http://www.bogesundsslott.se/, https://naturkartan.se/sv/vaxholm/bogesunds-slott

Drottningholm, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/drottningholms-slott.html

Gammel-Gränome, Uppland: https://www.gamla-grenome.se/

Grönsö, Uppland: https://gronsoo.se/

Gustaf III:s paviljong Haga, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/gustav-iiis-paviljong.html

Hammarby, Uppland: https://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/linnes-hammarby/besok-linnes-hammarby/

Kina slott, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/kina-slott.html

Lövstabruk, Uppland: https://www.lövstabruk.com/

Penningby, Uppland: https://www.svensktkulturarv.se/uppland/penningby-slott

Rosendal, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/rosendals-slott.html

Rosersberg, Uppland: https://www.rosersbergsslott.se/slottsmuseet/

Salsta, Uppland: https://salsta-slott.se/

Skogaholm, Uppland:  https://www.skansen.se/sv/skogaholms-g%C3%A5rd-och-k%C3%B6kstr%C3%A4dg%C3%A5rd-ua                                                          

Skokloster, Uppland: https://skoklostersslott.se/sv           

Skånelaholm, Uppland: http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/skanelaholms_slott/visningar

Ulriksdal, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/ulriksdals-slott.html

Vik, Uppland:  http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-slott/

Örbyhus, Uppland: https://www.orbyhusslott.se/              

Österby bruk  Uppland: http://www.osterbybruksherrgard.se/        


Värmland

Alster https://karlstad.se/Alsters-herrgard/   

Björkborn, Värmland: http://nobelkarlskoga.se/                  

Eckstedska gården, Värmland: https://varmlandsmuseum.se/vonechstedtska/

Geijersgården, Värmland: http://www.geijer.com/jp/index.html

Marieberg, Värmland: https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Omradesbeskrivningar/Marieberg/ 

Mårbacka, Värmland: http://www.marbacka.com/           


Västmanland

Hallstahammar, Västmanland: http://vallbyfriluftsmuseum.se/                 

Strömsholm, Västmanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/stromsholms-slott/historik.html

Tidö, Västmanland: http://tidoslott.se/

Västanfors, Västmanland: https://fagersta.se/turism/sevardheterochutflyktsmal/vastanforshembygdsgard.4.77ce246e14d7ac0b8824352d.html , https://www.hembygd.se/fagersta-vastanfors/about

Ängsö, Västmanland: http://engso.se/


Västergötland

Gunnebo, Västergötland: https://gunneboslott.se/           

Kråk, Västergötland: http://vastergotlandsmuseum.se/kraks-herrgard/

Läckö, Västergötland: http://www.lackoslott.se/

Nääs, Västergötland: http://www.naas.se/

Stola, Västergötland: http://www.stola.se/

Torpa, Västergötland: http://www.torpastenhus.se/


Ångermanland

Åvike, Ångermanland: http://www.hassjo.se/avikebruk.htm ,  https://vnmuseum.se/friluftsmuseet-2/bruket/


Öland

Borgholm, Öland: https://www.borgholmsslott.se/barnens-slott/           


Östergötland
Ekenäs, Östergötland: http://ekenasslott.se                            

Ljung, Östergötland: https://ljungsslott.com/
Löfstad , Östergötland: https://lofstad.se/

Vadstena, Östergötland: www.vadstenaslott.com

Övralid, Östergötland: http://ovralid.se/ovralid/