Gårdsposter

Tillbaka till sökresultatet

Salnecke

Gryta, Hagunda, Uppland
Ladda ner som Excelfil
År början År början anm År slut År slut anm Status Jordnatur Ägar/arr Typ Titel tjänst Titel familj Namn Efternamn M1 titel tjänst M1 titel familj M1 namn M1 efternamn M2 titel tjänst M2 titel familj M2 namn M2 efternamn Herrgård mantal Herrgård hektar Herrgård hektar åker Gods mantal Gods hektar Gods hektar åker Taxering Källa
1530 omkring 1614 Bondgård krono Ägare indraget Svenska staten 4.00 Almquist 1931 s 794
1614 1626 säteri Ägare Förläning; bildades Jacob van Dijk Almquist 1931 s 794
1626 1641 säteri Ägare Förläning Philip Sattler Almquist 1931 s 794
1641 1651 Herrgård säteri Ägare Förläning överbergmästare Georg Grissbach Anna Sibylla Schmidt Margareta von Fahrensbach 4.00 16.00 Almquist 1931 s 794, EÄ III s 162
1651 1656 Herrgård säteri Ägare arv; son Grissbach Almquist 1931 s 794
1651 1676 Herrgård säteri Ägare arv; son Kapten Zakarias Grissbach Sofia Trafvenfelt 2.00 Almquist 1931 s 794, EÄ III s 162
1651 1690 Herrgård säteri Ägare arv; köp; son; farbror major Otto Grissbach Sofia Sabel 4.00 Almquist 1931 s 794, EÄ III s 163
1676 1680 omkring Herrgård säteri Ägare arv; söner Grissbach 2.00 Almquist 1931 s 794
1690 1724 Herrgård berustat;säteri Ägare Arv; änka Sofia Sabel 4.00 Almquist 1931 s 794, Ulväng 2008, EÄ III s 163
1700 omkring 1710 Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Hans Ersson Ulväng 2008
1718 omkring 1730 Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Anders Persson Ulväng 2008
1718 omkring 1722 Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Magnus F Streng Ulväng 2008
1724 omkring 1728 Herrgård berustat;säteri Ägare arv; son Överste Carl Gustaf Grissbach Beata Rosenschöld Ulväng 2008, EÄ III s 163
1728 1736 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp Änkefru Elisabeth Steuch Asp Ulväng 2008, EÄ VII s 604
1731 omkring 1735 Herrgård berustat;säteri Arrendator Löjtnant Carl Stoltz Ulväng 2008
1736 omkring 1739 Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Jakob Elgrot Ulväng 2008
1736 omkring 1740 Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Per Gustafsson Ulväng 2008
1736 1769 Herrgård berustat;säteri Ägare Gåva; son Hovkvartermästare Johan von Asp Juliana Appelroth Ulväng 2008, EÄ I
1740 omkring 1746 Herrgård berustat;säteri Arrendator Arrendator Jan Andersson Ulväng 2008
1740 omkring Herrgård berustat;säteri Arrendator Hälftenbrukare Anders Christoffersson Ulväng 2008
1742 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare Hovkvartermästare Johan von Asp 4.00 5.63 JB 1742
1769 1775 Herrgård berustat;säteri Ägare Arv Johan von Asps konkursbo Ulväng 2008, EÄ I
1774 omkring 1775 Herrgård berustat;säteri Arrendator major Henrik Georg Aminoff Anna Elisabeth Stierncrona Ulväng 2008, EÄ I
1775 1777 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp Landshövding greve Fredrik Ulrik von Rosen grevinna Hedvig Sofia Stenbock Ulväng 2008, EÄ VI s 420
1777 1782 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp President Fredrik von Post Ulväng 2008
1782 1816 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp lagman greve Carl Gustaf Spens grevinna Ulrika Eleonora Falkenberg af Bålby Ulväng 2008, EÄ II s 642, VII s 431
1787 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare President Fredrik von Post 4.00 5.63 JB 1787
1816 1821 Herrgård berustat;säteri Ägare Fideikommiss; son Häradshövding greve Jakob Melker Spens Gustava Cronacker Ulväng 2008, EÄ VII s 431
1821 1826 Herrgård berustat;säteri Ägare arv greve Jakob Melker Spens konkursbo Ulväng 2008
1826 1827 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp Direktör Zacharias Dahlgren Ulväng 2008
1827 1830 Herrgård berustat;säteri Ägare Köp Fabrikör Thomas Bernhard Bennet Ulväng 2008
1830 1833 Herrgård berustat;säteri Ägare Byte; fideikommiss Överhovjägmästare Claes Samuel Jonas Gyllenadler Sofia Bolin Ulväng 2008, EÄ III s 221
1833 1876 Herrgård berustat;säteri Ägare Fideikommiss; son Claes Jakob Fredrik Gyllenadler Ulväng 2008, EÄ III s 222
1836 1840 Herrgård berustat;säteri Arrendator kronofogde Gustaf Wibelius Benedicta Dahlberg Ulväng 2008
1840 1845 Herrgård berustat;säteri Arrendator mönsterskrivare Carl Edmund Sundeman Johanna Petronella Westerlund Ulväng 2008
1849 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare Gyllenadler 4.00 4.50 Tham 1850
1854 omkring 1881 Herrgård berustat;säteri Arrendator Överstelöjtnant greve Jakob Melker Spens friherrinna Johanna Christina Elisabeth Manderström Ulväng 2008, EÄ VII s 431
1863 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare Claes Gyllenadler 4.00 5.00 mtl 1863
1876 1881 Herrgård berustat;säteri Ägare Fideikommiss; bror Kapten Carl Ludvig Edvard Gyllenadler Augusta Hammarström Ulväng 2008, EÄ III s 222
1881 1884 Herrgård berustat;säteri Ägare Carl Ludvig Edvard Gyllenadler (konkursbo) Ulväng 2008, EÄ III s 222
1882 1883 Herrgård berustat;säteri Arrendator Lars Kjällén Anna Stina Sellin Ulväng 2008
1883 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare fideikommiss Gyllenadler 4.00 6.25 70200 Rosenberg 1882-1883
1884 1887 Herrgård berustat;säteri Arrendator Edvard Haglund Ulväng 2008
1884 1944 Herrgård berustat;säteri Ägare Fideikommiss; son Major Claes Samuel Oskar Gyllenadler Grevinna Ebba Clara Sofia Spens Ulväng 2008, EÄ III s 222
1887 1905 Herrgård berustat;säteri Arrendator Johan Erik Eriksson Brita kat Jansdotter Ulväng 2008
1905 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare löjtnant Klas Gyllenadler 4.00 5.00 70000 Mtl 1905, Uppland 1905
1905 1912 Herrgård berustat;säteri Arrendator Alfred Jakobsson Maria Nilsdotter Ulväng 2008
1910 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare fideikommiss K S O Gyllenadler 6.25 102100 SCB, Fast Egendom, 1910 s 61
1912 1914 Herrgård berustat;säteri Arrendator Henning Jacobsson Ester Beda Amalia Langenberg Ulväng 2008
1917 1931 Herrgård berustat;säteri Arrendator Erik Harald Lundberg Anna Elisabeth Andersson Ulväng 2008
1930 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare Major Klas Samuel Oskar Gyllenadler 6.25 762.00 200.00 227100 Åkerhielm 1930
1931 1934 Herrgård berustat;säteri Arrendator Karl Algot Bärzén Irene Amalia Andersson Ulväng 2008
1934 1935 Herrgård berustat;säteri Arrendator Eskil Mauritz Andersson Elin Alfrida Johansson Ulväng 2008
1935 1941 Herrgård berustat;säteri Arrendator Erik Ivar Eriksson Olga Karolina Sjöberg Ulväng 2008
1938 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare major Klas Samuel Oskar Gyllanadler 4.00 211.00 111.00 211.00 111.00 87300 SvGodsochGårdar 1938
1941 1947 Herrgård berustat;säteri Arrendator Karl Fredrik Rodén Asta Maria Lundell Ulväng 2008
1944 2003 Herrgård berustat;säteri Ägare Fideikommiss; son Godsägare Klas Samuel Karl Gyllenadler Kerstin Emma Cecilia Hamre Tertuu Eliina Hytönen Ulväng 2008
1947 1951 Herrgård berustat;säteri Arrendator Kapten Olof Anders Leonard Olsson Ulla Kristina Löf Ulväng 2008
1949 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare Godsägare Klas Samuel Karl Gyllenadler Kerstin Emma Cecilia Hamre Tertuu Eliina Hytönen 4.00 221.00 110.00 221.00 110.00 114400 SvBebygg 1949
1975 omkring Herrgård berustat;säteri Ägare fideikommiss Klas Samuel Karl Gyllenadler 650.00 190.00 1400000 Segerstråle 1979, EÄ
1981 1991 Herrgård berustat;säteri Arrendator Lantmästare Staffan Erik Sixten Ulväng Skötare Ann-Marie Elisabeth Nylin Ulväng 2008
1996 2007 Herrgård berustat;säteri Arrendator Lantmästare Staffan Erik Sixten Ulväng Skötare Ann-Marie Elisabeth Nylin Ulväng 2008
2003 2008 Herrgård berustat;säteri Ägare Klas Samuel Karl Gyllenadlers sterbhus Ulväng 2008
2007 2009 Herrgård berustat;säteri Arrendator Husby Eka Lantbruk HB (Ulväng) Ulväng 2008
2008 2014 Herrgård berustat;säteri Ägare Arv; son Nils Samuel Arthur Gyllenadler Eva Chatarina Hedlund Ulväng 2008
2010 Herrgård berustat;säteri Arrendator Civilingenjör Tomas Ivar Ulväng lantmästare Anna Birgitta Grenholm Ulväng 2008
2014 Herrgård berustat;säteri Ägare köp Elisabeth Norman Lars Norman Muntlig uppgift Elisabeth Norman