Gårdsposter

Tillbaka till sökresultatet

Edsberg (Bagarne, Bagarö, Edsgärdet, Edsbacka)

Sollentuna, Sollentuna, Uppland
Ladda ner som Excelfil
År början År början anm År slut År slut anm Status Jordnatur Ägar/arr Typ Titel tjänst Titel familj Namn Efternamn M1 titel tjänst M1 titel familj M1 namn M1 efternamn M2 titel tjänst M2 titel familj M2 namn M2 efternamn Herrgård mantal Herrgård hektar Herrgård hektar åker Gods mantal Gods hektar Gods hektar åker Taxering Källa
1600 omkring 1638 Bondgård krono Ägare Svenska staten 0.50 Almquist 1931 s 542-543,
1608 1636 Bondgård skatte Ägare häradshövding Erik Göransson Tegel Magdalena Dantzeville 1.00 Almquist 1931 s 542-543; https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tegel_nr_140
1629 omkring 1633 Bondgård skatte Ägare fogde Henrik Olofsson 2.00 Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1630 omkring 1639 Bondgård skatte Ägare proviantmästare Henrik Olofsson 2.00 Almquist 1931 s 542-543,
1633 1639 Bondgård skatte Ägare köp fogde Daniel Krigzman Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1636 1640 Bondgård skatte Ägare änkefru Vendla Lohrman von der Linde 1.00 Almquist 1931 s 542-543,
1639 1656 Herrgård säteri Ägare köp; bildades riksskattmästare greve Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Vasa Anna Banér 3.50 Almquist 1931 s 542-543, Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 599
1656 1669 Herrgård säteri Ägare Arv; dotter grevinna Christina Oxenstierna af Korsholm och Vasa Almquist 1931 s 542-543, Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 599
1656 1660 Herrgård säteri Ägare arv; barn Oxenstierna af Korsholm och Vasa Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1669 1673 Herrgård säteri Ägare Köp; bror riksråd greve Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Vasa grevinna Maria Christiana Löwenstein och Scharffeneck Almquist 1931 s 542-543, Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 600
1673 1691 Herrgård säteri Ägare Arv; syster änkefru grevinna Anna Oxenstierna af Korsholm och Vasa greve Dohna Almquist 1931 s 542-543, Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ II s 275, V s 600
1691 1697 Herrgård säteri Ägare Arv; brorson överste greve Gustaf Adolf Oxenstierna af Korsholm och Vasa grevinna Christina Douglas 1.00 Almquist 1931 s 542-543, Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 600
1697 1712 Herrgård säteri Ägare Arv; änka grevinna Christina Douglas Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 600
1712 1754 Herrgård säteri Ägare Arv; dotter grevinna Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Vasa generallöjtnant friherre Gabriel Ribbing af Zernava Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 601
1754 1755 Herrgård säteri Ägare Gåva; dotter friherrinna Agneta Christina Ribbing af Zernava landshövding greve Adolf Mörner af Morlanda Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 362
1754 1757 Herrgård säteri Ägare Gåva; dotter friherrinna Beata Ribbing af Zernava landshövding greve Didrik Henrik Taube Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1754 1757 Herrgård säteri Ägare Gåva; dotter friherrinna Hedvig Ribbing af Zernava kammarherre friherre Johan Mauritz Banér Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1757 1786 Herrgård säteri Ägare Köp landshövding friherre Ture Gustaf Rudbeck friherrinna Magdalena von Mentzer Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 257, VI s 577
1786 1806 Herrgård säteri Ägare arv; änka friherrinna Magdalena von Mentzer Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 257, VI s 577
1806 1832 Herrgård säteri Ägare gåva; son överstekammarjunkare Friherre Per Alexander Rudbeck friherrinna Anna Elisabeth von Axelson Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ I, EÄ VI s 578
1832 1863 Herrgård säteri Ägare köp; son Överste Friherre Claes Reinhold Rudbeck grevinna Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ V s 602, VI s 578
1849 omkring Herrgård säteri Ägare Rudbeck 1.00 16.50 Tham 1850
1863 1908 Herrgård säteri Ägare gåva; son hovmarskalk Friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck friherrinna Josefina Johanna Catharina Hamilton af Hageby friherrinna Ida von Essen Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ II s 599, III s 456, VI s 579
1883 omkring Herrgård säteri 1.00 16.50 454000 Rosenberg 1882-1883
1905 omkring Herrgård säteri Ägare Friherre Reinhold Thure Gustaf Carl Gabriel Rudbeck 380900 Upland 1905
1907 1918 Herrgård säteri arrendator expeditionschef Friherre Josef Hugo Reinhold Rudbeck Dagmar Emilia Odelberg Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ VI s 580, 581
1908 1918 Herrgård säteri Ägare gåva Edsbergs fastighets AB (Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck) Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1918 1955 Herrgård säteri Ägare köp; son överstekammarherre Friherre Josef Hugo Reinhold Rudbeck Dagmar Emilia Odelberg Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ VI s 580, 581
1918 1918 Herrgård säteri Ägare köp AB Upplandshem Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1923 omkring Herrgård säteri Ägare Friherre Josef Hugo Reinhold Rudbeck Dagmar Emilia Odelberg 4.50 1001.00 158.00 314500 Åkerhielm 1923
1935 omkring Herrgård säteri Arrendator kammarjunkare friherre Fredrik Vilhelm Reinhold Reinholdsson Rudbeck Anna-Margretha Wiens Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997, EÄ VI s 581
1936 Herrgård säteri Ägare arv; söner Rudbeck Holmberg, Odenstam, Svanberg 1997
1938 omkring Herrgård säteri Ägare Friherre Josef Hugo Reinhold Rudbeck Dagmar Emilia Odelberg 700.00 75.00 186000 SvGodsochGårdar 1938
1955 Herrgård säteri Ägare Köp Sollentuna köping SoHS Uppland 1967
2000 omkring Institution (skola) säteri Ägare Muntlig uppgift