Gårdsposter

Tillbaka till sökresultatet

Julita

Julita, Oppunda, Södermanland
Ladda ner som Excelfil
År början År början anm År slut År slut anm Status Jordnatur Ägar/arr Typ Titel tjänst Titel familj Namn Efternamn M1 titel tjänst M1 titel familj M1 namn M1 efternamn M2 titel tjänst M2 titel familj M2 namn M2 efternamn Herrgård mantal Herrgård hektar Herrgård hektar åker Gods mantal Gods hektar Gods hektar åker Taxering Källa
1300 omkring 1530 ägare Julita kloster Åkerhielm 1930
1530 ägare indraget Svenska staten Åkerhielm 1930
1540 omkring ägare donation Olof Arvidsson Åkerhielm 1930
1564 1568 Herrgård säteri ägare donation; bildades sekreterare Göran Persson (Tegel) Anna Andersdotter Almquist 1960 s 130, EÄ VIII s 222
1569 ägare hertig Karl Åkerhielm 1930
1636 1655 Herrgård säteri Ägare donation; bildades generalguvernör friherre Paul Khevenhüller friherrinna Regina Catharina von Windisch-Grätz EÄ IV s 123
1655 1658 Herrgård säteri ägare arv; son kammarherre friherre Paul Khevenhüller EÄ IV s 123
1655 1666 Herrgård säteri ägare arv; dotter friherrinna Anna Regina Khevenhüller president friherre Mattias Palbitzki EÄ IV s 123, V s 620
1666 1677 Herrgård säteri ägare arv; änkeman president friherre Mattias Palbitzki Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 620
1677 1680 omkring Herrgård säteri ägare arv; son friherre Alexander Palbitzki friherrinna Hebbla Margareta Banér 4.38 31.38 Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 620
1680 omkring 1701 Herrgård krono;kungsgård ägare indraget Svenska staten Ulväng & Prytz 2019
1680 omkring 1724 Herrgård krono;kungsgård arrendator friherre Alexander Palbitzki friherrinna Hebbla Margareta Banér grevinna Eva Lewenhaupt Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 620
1701 1736 omkring Herrgård krono;kungsgård ägare förpantning guvernör friherre Erik Siöblad friherrinna Charlotta Regina Palbitzki Ulväng & Prytz 2019, EÄ VII s 283
1724 1732 Herrgård krono;kungsgård arrendator arv; änka grevinna Eva Lewenhaupt Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 620
1727 omkring Herrgård krono;kungsgård Ägare Palbitzkis arvingar 4.38 31.27 JB Oppunda härad 1727
1732 1757 Herrgård krono;kungsgård arrendator arv; son kammarherre friherre Axel Gottlieb Palbitzki friherrinna Charlotta Christina Siöblad Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 621
1736 omkring 1770 Herrgård säteri ägare arv; dotter änkefru friherrinna Charlotta Christina Siöblad kammarherre friherre Axel Gottlieb Palbitzki Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 621
1770 1778 Herrgård säteri ägare arv; dotter Anna Sutherland Duffus friherre Gustaf Adolf Palbitzki Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 622
1777 omkring Herrgård säteri Ägare fänrik friherre Palbitzki 4.38 33.27 JB Oppunda 1777
1778 1826 Herrgård säteri ägare köp; son friherre Adam Palbitzki Magdalena Dorotea Moréen Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 622
1778 omkring Herrgård säteri Ägare friherre Adam Palbitzki Magdalena Dorotea Moréen 4.38 29.25 Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 622
1826 1851 Herrgård säteri Ägare arv; son friherre Mattias Palbitzki Beata Eleonora Fredrika von Ungern-Sternberg Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 622
1851 1869 Herrgård säteri ägare arv; änka Beata Eleonora Fredrika von Ungern-Sternberg Ulväng & Prytz 2019, EÄ V s 622
1869 1877 Herrgård säteri ägare gåva; makes systerson Adolf Lewenhaupt Ulväng & Prytz 2019
1869 1877 Herrgård säteri ägare gåva; makes systerdotters son Charles von Oelreich Ulväng & Prytz 2019
1869 1877 Herrgård säteri ägare gåva; makes systerdotters son Fredrik von Oelreich Ulväng & Prytz 2019
1869 1877 Herrgård säteri ägare gåva; makes systerdotters son Nils von Oelreich Ulväng & Prytz 2019
1869 1876 Herrgård säteri ägare gåva; makes systersons son löjtnant greve Ludvig Fabian Mattias Emil Lewenhaupt Ulväng & Prytz 2019, EÄ IV s 627
1877 1902 Herrgård säteri ägare köp Grosshandlare Johan Bäckström Lilly von Ehrenclou Slott och herresäten i Sverige 1968
1883 omkring Herrgård säteri 4.38 33.25 499700 Rosenberg 1882-1883
1902 omkring 1944 Herrgård säteri ägare arv; son löjtnant Arthur Bäckström Sveriges städer och samhällen jämta landbygden Södemanland 1947
1930 omkring Herrgård säteri ägare löjtnant Arthur Bäckström 22.00 2893.30 894.00 1229400 Åkerhielm 1930
1944 omkring 1947 Herrgård säteri ägare gåva Nordiska museet Sveriges städer och samhällen jämta landbygden Södemanland 1947
1947 Herrgård säteri arrendator David Isaksson Lisa Lignell Sveriges städer och samhällen jämta landbygden Södemanland 1947
1947 omkring Herrgård säteri ägare Nordiska museet 1800.00 325.00 946700 Sveriges städer och samhällen jämta landbygden Södemanland 1947