Gårdsposter

Tillbaka till sökresultatet

Äsplunda (Esplunda)

Rinkaby, Glanshammar, Närke
Ladda ner som Excelfil
År början År början anm År slut År slut anm Status Jordnatur Ägar/arr Typ Titel tjänst Titel familj Namn Efternamn M1 titel tjänst M1 titel familj M1 namn M1 efternamn M2 titel tjänst M2 titel familj M2 namn M2 efternamn Herrgård mantal Herrgård hektar Herrgård hektar åker Gods mantal Gods hektar Gods hektar åker Taxering Källa
1580 omkring 1585 Bondgård frälse Ägare riksmarsk friherre Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna af Eka och Lindö) Beata Eriksdotter Trolle 2.00 Klingnéus 2011 s 86-88; https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxenstierna_af_Eka_och_Lind%C3%B6_nr_1#TAB_15
1585 1597 Bondgård frälse Ägare arv; son riksråd friherre Gustaf Gabrielsson (Oxenstierna af Eka och Lindö) Barbro Axelsdotter (Bielke) Klingnéus 2011 s 86-88; https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxenstierna_af_Eka_och_Lind%C3%B6_nr_1#TAB_18
1597 1614 Bondgård frälse Ägare arv; änka Barbro Axelsdotter (Bielke) Klingnéus 2011 s 86-88; https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxenstierna_af_Eka_och_Lind%C3%B6_nr_1#TAB_18
1614 1621 Herrgård säteri Ägare gåva?; dotter; bildades friherrinna Beata Oxenstierna af Eka och Lindö riksråd friherre Carl Bonde 2.00 Klingnéus 2011 s 86-88; https://www.adelsvapen.com/genealogi/Oxenstierna_af_Eka_och_Lind%C3%B6_nr_1#TAB_18
1621 1652 Herrgård säteri Ägare arv?; änkeman riksråd friherre Carl Bonde Beata Sparre af Rossvik 4.00 SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ
1652 1667 Herrgård säteri Ägare arv; son riksskattmästare friherre Gustaf Bonde Anna Christina Natt och Dag SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ
1667 Herrgård säteri Ägare Arv; änka Anna Christina Natt och Dag Klingnéus 2011 s 86-88; SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ
1680 omkring 1688 Herrgård säteri Ägare Indraget Svenska staten SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961
1688 1705 Herrgård säteri;berustat Ägare köp; dotter friherrinna Catharina Margareta Bonde generallöjtnant friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ I, EÄ V s 352
1700 omkring Herrgård säteri;berustat Ägare friherrinna Catharina Margareta Bonde generallöjtnant friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda 3.50 25.88 Klingnéus 2011 s 86-88;
1705 1721 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; änkeman president greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda grevinna Christina Anna Bielke SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ I, EÄ V s 352
1721 1766 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; son landshövding greve Adolf Mörner af Morlanda friherrinna Agneta Christina Ribbing af Zernava SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ V s 362
1766 1828 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; son hovmarskalk greve Carl Gabriel Mörner af Morlanda friherrinna Lovisa Ulrika Horn af Rantzien SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ V s 363
1828 1838 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; son excellens greve Adolf Göran Mörner af Morlanda Catharina Ulrika Heijkenskiöld SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ III s 534, V s 363
1838 1845 Herrgård säteri;berustat Ägare Arv; änka Catharina Ulrika Heijkenskiöld SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ III s 534, V s 363
1845 1878 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; son statsråd greve Carl Göran Detlof Mörner af Morlanda friherrinna Märta Charlotta Gabriella Leijonhufvud SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ V s 364
1849 Omkring Herrgård säteri;berustat Ägare Mörner 3.50 Tham 1849
1869 Omkring Herrgård säteri;berustat Ägare statsråd greve Carl Göran Detlof Mörner af Morlanda friherrinna Märta Charlotta Gabriella Leijonhufvud 3.50 15.63 1625.00 485.00 348300 SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961
1878 1944 Herrgård säteri;berustat Ägare arv; son landshövding greve Carl Axel Göran Mörner af Morlanda friherrinna Kristina Natalia Djurklou SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ V s 364
1883 omkring Herrgård säteri;berustat 3.50 19.13 408100 Rosenberg 1882-1883
1930 Omkring Herrgård säteri;berustat Ägare landshövding greve Carl Axel Göran Mörner af Morlanda friherrinna Kristina Natalia Djurklou 16.13 1482.00 680.00 974500 Åkerhielm 1930
1939 Omkring Herrgård säteri;berustat Ägare landshövding greve Carl Axel Göran Mörner af Morlanda friherrinna Kristina Natalia Djurklou 3.50 1550.00 720.00 955500 SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961
1944 Herrgård säteri;berustat Ägare köp; son kapten greve Bengt Göran Hampus Mörner af Morlanda Ester Margareta Kuylenstierna SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961, EÄ V s 364
1959 Omkring Herrgård säteri;berustat Ägare kapten greve Bengt Göran Hampus Mörner af Morlanda Ester Margareta Kuylenstierna 3.50 767.00 327.00 1410600 SverigesBebyggelse, Örebro län, 1959-1961