Gårdsposter

Tillbaka till sökresultatet

Bagaregården (Härlanda)

Göteborg, Göteborgs stad, Västergötland
Ladda ner som Excelfil
År början År början anm År slut År slut anm Status Jordnatur Ägar/arr Typ Titel tjänst Titel familj Namn Efternamn M1 titel tjänst M1 titel familj M1 namn M1 efternamn M2 titel tjänst M2 titel familj M2 namn M2 efternamn Herrgård mantal Herrgård hektar Herrgård hektar åker Gods mantal Gods hektar Gods hektar åker Taxering Källa
1679 1696 Ståndsgård landeri Arrendator Paul Jürgensson Cecilia Jörgens Fischer 1923 s 101-104
1696 1706 Ståndsgård landeri Arrendator arv; änka Cecilia Jörgens Fischer 1923 s 101-104
1706 1734 Ståndsgård landeri Arrendator arv; dotter Brita Maja Juergens J N Aschen Fischer 1923 s 101-104
1734 1738 Ståndsgård landeri Arrendator arv; barn Aschen Fischer 1923 s 101-104
1758 1786 Ståndsgård landeri Arrendator köp källarmästare Johan Minten Fischer 1923 s 101-104
1786 1799 Ståndsgård landeri Arrendator arv; änka Fischer 1923 s 101-104
1799 1809 Ståndsgård landeri Arrendator handelsman Anders Fröding Fischer 1923 s 101-104
1809 1811 Ståndsgård landeri Arrendator arv; änka Johanna Fischer 1923 s 101-104
1811 1831 Ståndsgård landeri Arrendator köp major Carl af Petersens Fischer 1923 s 101-104
1831 1834 Ståndsgård landeri Arrendator köp; bror löjtnant H af Petersens Fischer 1923 s 101-104
1834 Ståndsgård landeri Arrendator köp friherre G Bennet 41.00 41.00 Fischer 1923 s 101-104
1890 omkring 1899 Ståndsgård landeri Arrendator änkefru Emma Nerman Waern https://sv.wikipedia.org/wiki/Bagareg%C3%A5rden
1899 Ståndsgård landeri Köp Göteborgs stad https://sv.wikipedia.org/wiki/Bagareg%C3%A5rden