Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

Augusti 2021: Ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Augusti 2021: Ca 90 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län.

April 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Södermanlands län.

Mars 2021: Ca 120 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Den tredje Nordiska 1700-talskonferensen, ”Rights and Wrongs in the 18th century”, 24-27 augusti 2022, Köpenhamn. http://www.rightsandwrongs1700.dk/

CFP, Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

6th ENCOUNTER-konferesen, Stockholm, 1-4 juni, 2022. Mer information kommer.

Servants in the eighteenth-century European country house, Online seminar, 28. October 2021, The Danish Research Centre for Manorial Studies. https://encounter.network/news/servants-in-the-eighteenth-century-european-country-house/

Tjenestefolk på herregården i det lange 1700-tal, Online-seminarium 26 augusti 2021, Dansk Center for Herregårdsforskning.

https://herregaardsforskning.dk/webinar-tjenestefolk-paa-herregaarden-lange-1700-tal/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet, av Rebecka Millhagen Adelswärd, Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1572432&dswid=-1246

Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII, av Magnus Västerbro, Albert Bonniers Förlag, 2021

Women at the Early Modern Swedish Court, av Fabian Persson, Amsterdam University Press, 2021. https://www.aup.nl/en/book/9789463725200/women-at-the-early-modern-swedish-court

Survival and Revival in Sweden's Court and Monarchy, 1718–1930, av Fabian Persson, Palgrave, 2020 https://www.palgrave.com/gp/book/9783030526467

    

Artiklar

Transformationer av ett ädelt förflutet. Stockholms herrgårdar som vårdinstitutioner, av Ulrich Lange & Sebastian Ulvsgärd, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 80, 2021.

Carl Gustaf Tessin. Konstälskaren som fick sälja sin samling, av Thorsten Sandberg, i Populär historia 8/2021.Utställningar

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/

På tapeten – Löfstad slotts tapetskatt, Löfstad slott
1 juni – 31 oktober 2021

https://svenskhistoria.se/pa-tapeten-lofstad-slotts-tapetskatt/

Drömmarnas park – barockens längtan efter prakt, lust och nöje, Skoklosters slott
5 juni – 31 augusti 2021

https://svenskhistoria.se/drommarnas-park-barockens-langtan-efter-prakt-lust-och-noje/

Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli
18 maj 2021 – 18 april 2022

https://svenskhistoria.se/nordiska-myter/

Övrigt

1700-talsveckan i Skara den 9–17 augusti 2021 

https://vastergotlandsmuseum.se/1700-talsveckan-i-skara

700 artiklar från Bebyggelsehistorisk tidskrift digitaliserade

Som i ett led i att öka tillgängligheten har nu samtliga över 700 artiklar som publicerats i Bebyggelsehistorik tidskrift sedan 1981 digitaliserats och lagts ut i DiVA, sök via www.diva-portal.org .

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/