Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, 6th ENCOUNTER conference, ”The Country House and Modernity”, 1-4 juni, 2022, Julita gård, Sverige 

https://encounter.network/news/the-6th-encounter-conference-the-country-house-and-modernity/

CFP, Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

CFP, Den tredje Nordiska 1700-talskonferensen, ”Rights and Wrongs in the 18th century”, 24-27 augusti 2022, Köpenhamn. http://www.rightsandwrongs1700.dk/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Livet på Ängsö. Följ med på en tidsresa 1900-1970, red. Pauline Salzer, Catharina Piper och Jan Gustafsson, Vulkan förlag, 2021.

Sörby säteri. Ägare och brukare under sex sekler, av Ulf Lagerström, 2021. Boken kan beställas av författaren på u.a.lagerstrom@telia.com

Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget, av Mattias Legnér, 2021

Heraldik, adelsvapen och några adelssläkter i Salem, av Bror-Gustaf Ramsay, Salems hembygdsförening, 2021.

”Till erinran om dem som där bott och verkat och sammanbragt samlingarna”, Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige under 1900-talet, av Göran Ulväng. Rapport Nordiska museet, 2021. http://nordiskamuseet.diva-portal.org/smash/get/diva2:1602440/FULLTEXT02.pdf


Artiklar

Skötselregimer för gräsmattor och häckar i historiska trädgårdar, av Joakim Seiler, Lustgården 2021

Grängshammars engelska park – en av de första i landet, av Helena Kåks, Lustgården 2021

”Finnes hos oss endast utplanterad i trädgårdar”. Vinbergssnäckan Helix Pomatia L., 1758 som husdjur i Uppland och dess omgivningar, av Ingvar Svanberg, årsboken Uppland 2021.Utställningar

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/


Övrigt

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11.

https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se .

Ny serie i Axess TV - Bruken som byggde Sverige!

https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-serie-i-axess-tv---bruken-som-byggde-sverige?publisherId=1680387&releaseId=3306001

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/