Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 940 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Läskultur, materialitet & sociala praktiker: herrgårdsbibliotek under 1700–1800-talen, Löfstad slott, 17-18 augusti 2023 

Abstract på något skandinaviskt språk eller engelska om 250 ord samt författarbiografi på högst 150 ord välkomnas senast den 1 mars 2023 till johanna.vernqvist@liu.se.

CFP, Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy—Contestation, Conflict and Compromise, 25-26 May 2023. (99+) Call For Papers! Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy-Contestation, Conflict and Compromise | Jonathan Spangler - Academia.edu

European Social Science History Conference, Göteborg, 12-15 april 2023. 

Har flera sessioner som rör herrgårdar, gods och de högre ståndens livsföring.

https://esshc.socialhistory.org/conference/programme

The Horse and the Town and Country House: Art, Politics and Mobility, Institute of Continuing Education, Madingley Hall, University of Cambridge, 18th – 19th November 2022

https://encounter.network/news/the-horse-and-the-town-and-country-house-art-politics-and-mobility/
Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Estate Landscapes in the Netherlands, KNOB, 2021/4, 2021, Bulletin KNOB 2021-4 Theme issue Estate landscapes.pdf

Malmöhus Castle, av Tina Råman, Statens fastighetsverk, 2022.

Hovet. Historien om ett kungligt maskineri, av Björn Asker, Historiska Media, 2022

Gustav Vasa och hans fiender. Från Kristian II till Nils Dacke, av Heikki Ylikangas, Lind & Co, 2022

Prästerna, av Gunnar Wetterberg, Albert Bonniers förlag, 2022.

Mode och hushåll. Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska små- och veckoskrifter, av Agneta Helmius, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2022.

Landless Households in Rural Europe, 1600–1900, av Christine Fertig, Richard Paping and Henry French (red.), Boydell Studies in Rural History 3, Boydell Press 2022.

Artiklar

The Life and Moods of a Danish Nineteenth-Century Lady of the Manor: Cultural and Emotional Practices between Ideals of Feminity, Domestic Virtues and Household Management, av Signe Boeskov, Ethnologia Scandinavica 52, 2022.

The Wealth of the Swedish Nobility: The Case of Never Married Women, 1850–1910, av Elise Dermineur, i: Anna Nilsson, Martin Almbjär and Daniel Nyström, Gender, Materiality and Politics, Nordic University Press, 2022.

Övrigt

Utställningar

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster

Skokloster slott, 22 juni – 2024. https://skoklostersslott.se/sv/slottsfruar-och-klostersystrar-kvinnors-inflytande-och-ansvar-pa-skokloster

Tsarens mest dyrbare fånge och Carl Pipers fältsäng, Christinehofs slott, Skåne.

www.christinehofslott.se

Kaffe – en het historia, Kulturen, 9 april 2022 – februari 2023

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.Övrigt

Agrarhistoriska seminariet, SLU

https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/agrarhistoria-forskning/seminarier/

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

New updates to the website danskeherregaarde.dk

https://encounter.network/news/new-updates-to-the-website-danskeherregaarde-dk/

Virtual Exhibition on German Country Houses (1770-1990)

www.german-countryhouses.com

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.