Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1600 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 150 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet. 

Under hösten 2019 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se


Hälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

CFP, The 6th ENCOUNTER Conference: “Country House Museums. Historical perspectives, current developments and future visions”, 17- 19 september, Julita gård, Sverige.

https://encounter.network/news/6th-encounter-conference-sweden-2020/

CFP Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland, "Herrgårdar och ekonomi", 20–22 augusti 2020 i Åbo och Västra Nyland

http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-i-finland-2020/

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

En egn bliver til, av Palle O. ChristiansenForlaget Hovedland, 2019.

Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader, av Linda Qviström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 2019.

The right to dress. Sumptuary laws in a global perspective, c.1200–1800, av Girogio Riello och Ulinka Rublack (red) Cambridge University Press, 2019

Avhandlingen Les professionnels de bouche français dans la Suède gustavienne (1750-1820) försvaras av Charlotte Bellamy, torsdag 10 juni 10.00 – 12.00, Department of History and Civilization, European University Institute, Florens, Italien.Utställningar

Det maritima arvet. Havets riddare från Hans Wachtmeister till Evert Taube. Riddarhuset. Öppnar 24 mars. 

Havet både skiljer och förenar. Där har makt och inflytande manifesterats i relationen mellan länder. Under Sveriges långa historia som sjöfartsnation adlades många för sina bragder och bedrifter till sjöss och andra kom att gå i sina förfäders fotspår – som militärer, handelsmän, skeppsbyggare och upptäcktsresande. I utställningen visas föremål som belyser adelns mångfacetterade maritima arv.  

Övrigt

Carl-Göran Adelswärds stiftelse: Utlysning stipendier för forskning om herrgårdskultur och skogsanvändning 

Ansökan ska ha inkommit till stiftelsen senast den 15 maj 2020, se mer på www.cgastiftelse.se .

Vitterhetsakademien utlyser stipendier för forskning om herrgårdar

Sista ansökningsdag är 29 april 2020, se mer på: http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#Kempe

Kungl. Konsthögskolans arkitekturhistoriska bildarkiv digitaliserat

50 000 arkitekturbilder, bland dem många slott och herrgårdar, se: https://kkh.se/kungl-konsthogskolans-arkitekturhistoriska-bildarkiv/

Riddarhusets kulturprogram våren 2020. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/