Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 800 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 170 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

April 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Södermanlands län.

Mars 2021: Ca 120 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland.

September 2020: Uppgifterna inlagda från J E Almquists "Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611"

Augusti 2020: Uppgifter om drygt 4000 herrgårdars, bruks, ståndsgårdars och civila boställens storlek i mantal och taxeringsvärde år 1882 inlagda i databasen, efter Rosenbergs geografiska lexikon som trycktes åren 1882-1883.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

Tjenestefolk på herregården i det lange 1700-tal, Online-seminarium 26 augusti 2021, Dansk Center for Herregårdsforskning.

https://herregaardsforskning.dk/webinar-tjenestefolk-paa-herregaarden-lange-1700-tal/

CFP, Rural History 2021, 23–26 augusti, Uppsala, Sverige.  https://www.ruralhistory2021.se/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: The 6th ENCOUNTER Conference.

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Trolleholms skogar under 300 år – skogsbrukets utveckling på ett skånskt gods, av Jörg Brunet, Arbetsrapport nr 55. Inst. f. sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp, 2021.

Tessinska palatset. En rundvandring i ord och bild, av Anders Odelius, Vir Creans, 2021.

Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer, av Kenth Hansen, Lund studies in historical archaeology, 2020.


Archives, accounting, and accountability. Cameral bookkeeping in mid-sixteenth-century Sweden and the duchy of Johan (1556−1563), Seppo Eskola, Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet, 2020.

Att höra det förflutna till. Adlig minneskultur och kollektiv identitet efter ståndssamhällets upplösning 1869 – 1976, av Magnus Bergman, Malmö universitet 2021. 


    

Artiklar

Gustav Vasa och arvsskiftet kring Venngarns slott, av Johanna Nybelius, årsboken Uppland 2020.

The politics of presence. Place making among the Swedish iron producers in the county of Västmanland c. 1750-1850, av Marie Steinrud, Virtus no 26, 2019. https://doi.org/10.21827/5e0210405600c 


Tidskrifter


Utställningar

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/

Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli
18 maj 2021 – 18 april 2022

https://svenskhistoria.se/nordiska-myter/

Övrigt

1700-talsveckan i Skara den 9–17 augusti 2021 

https://vastergotlandsmuseum.se/1700-talsveckan-i-skara

600 artiklar från Bebyggelsehistorisk tidskrift digitaliserade

Som i ett led i att öka tillgängligheten har nu samtliga över 600 vetenskapliga artiklar som publicerats i Bebyggelsehistorik tidskrift sedan 1981 digitaliserats och lagts ut i DiVA, sök via www.diva-portal.org .

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/