Definition av ”bondgård”

Med bondgård menas en gård som drivs med ett bondehushåll där bondefamiljens medlemmar utgör främsta arbetskraften och där bebyggelsen saknar den ståndsmässighet som utmärker herrgårdar och ståndsgårdar. Många mindre herrgårdar såldes till bönder och styckades upp på flera mindre enheter, särkilt under perioden 1750 till 1850. Även många av de militära och civila boställena blev under loppet av 1800-talet omvandlade till bondgårdar.