Herrgårdars och godsens storlek

Här kan du söka efter herrgårdarnas och godsens storlek vi olika tidpunkter. Avsikten är att det på sikt skall finnas uppgifter från c:a 1740, c:a 1780, c:a 1820, c:a 1860, c:a 1900 och c:a 1940. I nuläget är det endast Uppsala län som är komplett med uppgifter från samtliga härader och socknar. Storleken anges i mantal, hektar eller taxeringsvärde beroende på källans ålder.

För tiden före 1700 och för 1740, 1780, 1820, 1860 och 1900 används jordebok, mantalslängd och bouppteckningar som gås igenom systematiskt. För tiden omkring 1940 används verken Sveriges Bebyggelse och Svenska Gods och Gårdar.

Informationen visas antingen post för post eller i tabellformat, det är bara att välja. Vid val av tabellformat kan data laddas ned som en excel-fil, ifall man vill arbeta vidare med den.