Här kan du söka efter vilka gårdar som ingick i de gods som lydde under herrgårdarna. Avsikten är att det på sikt skall finnas uppgifter från c:a 1740, c:a 1780, c:a 1820, c:a 1860, c:a 1900 och c:a 1940. I nuläget finns endast uppgifter från Uppsala län för åren 1742, 1787, 1863 och 1905.

För tiden före 1700 och för 1740, 1780, 1820, 1860 och 1900 används jordebok och mantalslängd som gås igenom systematiskt.