Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en herrgårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används.

En viktig och nödvändig del av arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar är de systematiska genomgångar som görs av jordebok (JB), mantalslängd (Mtl), verken Sveriges Bebyggelse, Svenska Gods och Gårdar och Slott och Herresäten i Sverige med flera verk med syfte att identifiera alla herrgårdar och ståndsgårdar som funnits i landet. Det är ett tidsödande abete och som framgår av tabellen nedan återstår ännu mycket arbete. I Uppland har jag hittills identifierat 522 herrgårdar och 619 ståndsgårdar, i Värmland 190 herrgårdar och 248 ståndsgårdar o.s.v.

 

Landskap

1740

JB+mtl

1860

Grill

1882

Rosenberg

1930

Åkerhielm

c:a1940

SvG&G

c:a1940

Sv.Beb

c:a1968

SoHiS

Antal

Herrg.

Antal

Ståndsg.

Skåne

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

303

643

Blekinge

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

33

76

Halland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

78

143

Småland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

523

997

Öland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

11

34

Gotland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

9

54

Bohuslän

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

42

229

Dalsland

 

klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

39

111

Västergötland

 

Klar

 

Klar

Klar

Klar

Klar

475

1004

Östergötland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

340

528

Närke

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

106

185

Södermanland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

444

332

Värmland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

190

248

Västmanland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

156

231

Uppland

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

522

619

Dalarna

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

52

154

Gästrikland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

29

16

Hälsingland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

17

54

Härjedalen

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

0

4

Medelpad

 

Klar

 

Klar

Klar

Klar

Klar

10

33

Jämtland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

8

119

Ångermanland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

19

42

Västerbotten

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

8

20

Norrbotten

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

10

23

Lappland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

0

1