Ägare och brukare

Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en gårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används.

Informationen visas antingen post för post eller i tabellformat, det är bara att välja. Vid val av tabellformat kan data laddas ned som en excel-fil, ifall man vill arbeta vidare med den.


En viktig och nödvändig del av arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar är de systematiska genomgångar som görs av jordebok (JB), mantalslängd (Mtl), verken Sveriges Bebyggelse, Svenska Gods och Gårdar, Slott och Herresäten i Sverige, C L Grills Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket (1855-1858)  och Gustaf Elgenstiernas Svenska Adelns ättartavlor med flera verk med syfte att identifiera alla herrgårdar och ståndsgårdar som funnits i landet. Det är ett tidsödande arbete och som framgår av tabellen nedan återstår ännu mycket arbete. De senaste tre åren har jag fokuserat på att gå igenom Elgenstiernas ättartavlor, sida för sida, tabell för tabell, person för person. Informationen om vilka gårdar personerna har ägt, brukat eller innehaft framgår sällan, utan jag får lägga pussel med den information som finns utifrån födelseorter, giftermålsorter och dödsorter. Denna genomgång är nu avslutad.  Antalet poster Databasen Sveriges Herrgårdar uppgår till 95 000 vilket innebär ca 1 900 000 uppgifter totalt samt att här finns uppgifter om omkring 180 000 människor.

Landskap Det Medeltida Sverige
1523-1611
Almquist
(1960)
1611-1720

Almquist (1931-1976)

1860
Grill
1883
Rosenberg
1930
Åkerhielm
c:a1940
SvG&G
c:a1940
Sv.Beb
c:a1968
SoHiS
Herda-minnen - 1910
Antal
Herrg.
Antal
Ståndsg.

Skåne Ej med
 Ej med Ej med
 Klar  Klar Klar   Klar Klar
320 1160

Blekinge Ej med
 Ej med Ej med
 Klar  Klar Klar   Klar Klar
32 100
Halland Ej med
 Ej med Ej med
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
80 260

Småland Klar
 Klar Klar
 Klar  Klar Klar   Klar Klar
710
2480

Öland Klar
 Klar Saknas
 Klar  Klar Klar   Klar Klar
11 60

Gotland Saknas
 Klar Saknas
 Klar  Klar Klar   Klar Klar
10
110

Bohuslän Ej med
 Ej med Ej med
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
46 247
Dalsland Saknas
 Klar Saknas
klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
60
230
Västergötland Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Klar Klar
650 1970
Östergötland Ej med
 Klar
Klar  Klar Klar   Klar Klar
450 1200

Närke Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar   Klar Klar
110 360

Södermanland Klar
 Klar Klar
Klar  Klar Klar   Klar Klar
500
1140

Värmland Klar
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar   Klar Klar
200 630

Västmanland Saknas
 Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
170 630
Uppland Klar
Klar Klar
Klar Klar Klar Klar Klar Klar
540 1540

Dalarna Saknas
Klar Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
50 320

Gästrikland
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
30
90

Hälsingland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar
20
110

Härjedalen Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
0 10

Medelpad Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Klar Klar Klar
10 60

Jämtland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
8 180
Ångermanland Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
19 110

Västerbotten Saknas
Ej med Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
10
60

Norrbotten Saknas
Ej med
Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
10 70

Lappland Saknas
Ej med Saknas
Klar  Klar Klar Klar Saknas Klar Klar
0 30