Finansiärer och medarbetare

Arbetet med Hemsidan Svenska Herrgårdar och Databasen Sveriges Herrgårdar sker till största del helt ideellt, men arbetet med dem kunde initieras genom ett generöst stipendium från Landsantikvarie Ola Ehns Minnesfond från Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund år 2011.

Databasen har vidare fått stöd av:

Kjell och Märta Beijers stiftelse (för utveckling av hemsidan med alla dess funktioner)

Riksbankens Jubieumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien (för TORA-koordinater inom ramen för TORA-projektet, Riksarkivet)
Arbetsförmedlingen
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län

Medarbetare:
Fil kand Ola Korsfeldt , Korsberga, 2014-2015, Fil kand Stefan Andersson, Uppsala, 2015, Michael Wennmark, Uppsala, 2016.

Krister Sandh, Stockholm har utformat sökverktyg och hemsida, för vilket jag är mycket tacksam, och ett stort tack även till Gustav Boström och Olof Karsvall som arbetar tillsammans med honom för att utveckla sidan vidare.

Övriga personer som lämnat viktiga bidrag:

Andreas Oxenstierna, som bidragit med Släktföreningen Oxenstiernas gårdsdatabas.

Olle Gyllenhaal, Stockholm.