Arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar kunde initieras genom ett generöst stipendium från Landsantikvarie Ola Ehns Minnesfond från Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund år 2011.

Databasen har vidare fått stöd av:

Kjell och Märta Beijers stiftelse (för utveckling av hemsidan med alla dess funktioner)

Riksbankens Jubieumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien (för TORA-koordinater)
Arbetsförmedlingen
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Stockholms län

Medarbetare:
Fil kand Ola Korsfeldt , Korsberga, 2014-2015, Fil kand Stefan Andersson, Uppsala, 2015, Michael Wennmark, Uppsala, 2016.

Krister Sandh, Stockholm har utformat sökverktyg och hemsida, för vilket jag är mycket tacksam.