• First blog post

    Posted on Aug 26, 2019

    The first ever blog post is here. It might be a good idea to update this post with some more relevant content.

Om bloggarna

Välkommen till Herrgårdsbloggen, en blogg som handlar om herrgårdar och eliter i det långa historiska perspektivet. Avsikten med bloggen är att ge utrymme att diskutera herrgården som fenomen och elitens historia och agerande. Jag kommer att turas om med kollegor till mig – etnologer, historiker, agrarhistoriker, konstvetare och park- och trädgårdshistoriker – alla med ett intresse för just herrgårdar och eliter. Det är min förhoppning att bloggen kommer att belysa ämnet ur många olika perspektiv, vilket skall bidra till att dels sprida kunskapen om herrgårdar och eliter, dels väcka nya frågor och på så sätt driva forskningen framåt.  Det kan röra sig om presentationer av nya böcker, artiklar och utställningar, egna såväl som av andra, recensioner eller bara reflektioner i största allmänhet.  Ämnet är i hög grad aktuellt, inte minst på grund av den samhällsutveckling världen haft de sista decennierna med en mer divergerad förmögenhets- och inkomstfördelning, vilket skapat en elit med mer påtagligt behov av att utöva inflytande och manifestera sig.    

De första bloggposterna planeras att publiceras i oktober månad.