Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

I nuläget är hemsidan tänkt att bestå av tre delar, nämligen

1.Databasen Sveriges herrgårdar, som är en sökbar databas med information om Sveriges samtliga omkring 3300 herrgårdar och uppksattningsvis 10 000 ståndsgårdar (prästgårdar, civila- och militära boställen) med särskilt fokus på dess ägare och brukare, storlek, de underlydande godsens storlek samt geografiska läge från 1500-talet fram till idag. Med dessa uppgifter som grund underlättas dels jämförelser över tid, mellan områden och mellan sociala skikt, dels insamlingen av arkivmaterial, eftersom en inte ringa del av det äldre arkivmaterialet är katalogiserat efter ägarnas namn. Det är ett mycket långsiktigt mål; mängden material som skall samlas in från jordeböcker, mantalslängder, husförhörslängder och litteratur är enorm. I nuläget fokuserar jag på att samla in data från verken Slott och herresäten i Sverige (1966-1971), Sveriges Bebyggelse (1945-1966), Svenska Gods och Gårdar (1938-1947), Svenska gods och gårdar av Åkerhielm (1930), Svenska Fideikommiss av Nils Segerstråle (1979), Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige av C M Rosenberg (1882-1883) och Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket av C L Grill (1855-1857). För mer information om insamling av data, se fliken Sökvägar. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget omkring 1 380 000 uppgifter från omkring 3300 herrgårdar och omkring 3200 ståndsgårdar.

I databasen kan du söka helt fritt, det behövs med andra ord ingen inloggning eller lösenord. Sök under flikarna längts upp på sidan "Ägare och brukare" eller "Herrgårdarnas och godsens storlek". Den tredje sökfunktionen "Godsens sammansättning" innehåller i nuläget begränsat med information.

Nyheter 2017:

Under år 2017 pågår ett arbete med att förse samtliga herrgårdar som ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar med koordinater enligt det system som Riksarkivets TORA-projekt använder, och som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. Medel sökes just nu för att förbättra och utveckla sökfunktionerna, bland annat möjliggöra sökningar i digitala kartmiljöer, och anpassa sidan till mobila plattformar. 

30 april, 10 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Uppland.

29 april 2017, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, Gästrikland, Jämtland och Närke.

22 april 2017, 20 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne.

17 april 2017, 10 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Södermanland.

7 april 2017, 20 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Småland.

26 mars 2017, 20 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Östergötland.

24 mars 2017: 33 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Södermanland.

26 februari 2017: 60 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och ståndsgårdar i Västergötland.

 

2.Databasen svensk herrgårdslitteratur, som är en sökbar databas med uppgifter om böcker och artiklar med anknytning till herrgårdar och där man kan söka utifrån dels geografi, dels nyckelbegrepp som ekonomi, hushåll, arkitektur, bebyggelse etc. Denna databas är under uppbyggnad och ännu inte tillgänglig.

3.Herrgårdsnytt, som är nyhetsbrev som utkommer cirka 10 gånger varje år med information om kommande konferenser, nya böcker, artiklar, och utställningar och nystartade forskningsprojekt. Herrgårdsnytt skickas ut per e-post och är man intresserad av att stå på e-postlistan är det bara att höra av sig per e-post, se Kontakt. Idag abonnerar 770 personer och institutioner på nyhetsbrevet.

Slutligen ett stort och varmt tack till Krister Sandh, Stockholm, som har utformat sökverktyg och hemsida.

Göran Ulväng